(021) 326 26 47

0737 137 777

Consultanță Extinsă

Grupul de Firme CCAT

CCAT

Responsabilitate de Mediu

– oferă clienților săi pe lângă serviciile de preluare a responsabilitatii gestionarii deseurilor din ambalaje, servicii de gestionare eficientă a echipamentelor electrice și electronice (EEE), și o gamă integrată de servicii de consultanță și asistență specializată – protecția mediului, monitorizare biodiversitate, accesare fonduri nerambursabile, achiziții publice, management de proiect, supervizare lucrări, asistență legală, publicitate, indiferent de domeniul de activitate, dimensiunea acestora sau anvergura operațiunilor Dvs., prin intermediul expertizei întregului grup CCAT.

Prin intermediul companiilor din cadrul grupului, CCAT Responsabilitate de Mediu oferă clienților săi servicii conexe în domeniul protecției mediului și respectării cadrului legal aplicabil domeniului de activitate, asistență tehnică pentru accesarea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene și externe nerambursabile dar și consultanță juridică și în domeniul achizițiilor.

Portofoliul de clienți cărora le oferim gama de servicii integrate, ne recomandă pentru standardul calitativ înalt al activităților prestate la nivelul grupului CCAT și ca un partener de încredere pentru toți clienții noștri care doresc să își diversifice și să extindă activitățile proprii, pe lângă externalizarea responsabilității de mediu și conformarea la prevederile legislative din punct de vedere al identificării și stabilirii obligațiilor pentru Fondul de Mediu și Gestionarea Deșeurilor.

#soluții și promptitudine

Protecția Mediului

 • Documentații tehnice pentru alinierea la cerințele legale privind protecția mediului și gospodărirea apelor.
 • Obținere acte de reglementare în toate etapele investiționale.
 • Asistență derulare proceduri de mediu.
 • Monitorizare factori de mediu.
 • Consultanță operativă.
 • Consiliere conformare acte de reglementare.

Domenii multiple: transport, energie, industrie chimică, gestiune deșeuri, apă, biodiversitate, construcții civile

#dedicare și responsabilitate

Biodiversitate

 • Studii complexe de biodiversitate.
 • Studii de fundamentare.
 • Planuri de management.
 • Monitorizarea biodiversității.
 • Soluții reconstrucție ecologică, esențiale pentru menținerea și îmbunătățirea statutului de consevare a biodiversității și protejarea moștenirii Natura 2000.

 

 

Rețea de peste 400 de experți biologi.

#implicare și profesionalism

Accesare fonduri europene

 • Analize preliminare eligibilitate și punctaj.
 • Aplicații de finanțare în orice domeniu, program și sursă de finanțare.
 • Realizarea studiilor tehnice suport.
 • Analiză financiară.
 • Analiză cost beneficiu.
 • Sprijin pe perioada evaluării proiectelor.

Peste 100 de beneficiari mulțumiți. Proiecte de peste 1 miliard de euro finanțate.

#experiență și sprijin continuu

Management de Proiecte

 • Asistență specializată în respectarea contractelor de finanțare.
 • Analiză instituțională.
 • Elaborare proceduri.
 • Raportare tehnică.
 • Urmărire progres tehnic și financiar.
 • Asistență financiară.
 • Elaborare cereri de plată, rambursare și prefinanțare.
 • Asistență în cadrul misiunilor de verificare.

Peste 100 de contracte de finanțare urmărite și implementate cu succes.

#performanță și determinare

Supervizare Lucrări

 • Asistență tehnică în vederea supervizării execuției lucrărilor în acord cu prevederile H.G. 1/2018.
 • Elaborare proceduri.
 • Sprijin în execuția lucrărilor în accord cu prevederile legale.

Peste 50 de contracte de lucrări supervizate cu succes. Rețea de peste 300 de ingineri rezidenți și diriginți de șantier.

#integritate și colaborare

Achiziții Publice

 • Elaborare documentații de atribuire.
 • Evaluare oferte.
 • Sprijin în vederea semnării contractelor.
 • Elaborarea ofertelor tehnice și financiare, inclusiv eligibilitate.
 • Sprijin pentru perioada de evaluare a ofertelor.
 • Toate tipurile de proceduri pentru achiziția de servicii, bunuri și/sau lucrări în orice domeniu.

Peste 3000 de oferte elaborate, peste 200 de documentații de atribuire realizate.

#respect și pasiune

Asistență legală

 • Sprijin în interpretarea legislativă aplicată oricărui domeniu de activitate.
 • Elaborare contestații proceduri de achiziție publică.
 • Reprezentare juridică pentru căile de atac ale deciziilor CNSC.
 • Analiză aplicată cadru legal.
 • Puncte de vedere și contestații cu privire la acte administrative emise de către organismele cu rol de verificare și control.

Peste 50 de contestații câștigate.

#viziune și precizie

Proiectare

 • Elaborare studii de teren necesare proiectării.
 • Note conceptuale.
 • Studii de prefezabilitate.
 • Studii de fezabilitate.
 • Proiecte tehnice.
 • Detalii de execuție.
 • Documentații tehnice pentru autorizarea lucrărilor.
 • Integrare specialități proiectare.
 • Obținere avize.
 • Acorduri și autorizații.

Domenii multiple: management deșeuri, apă și apă uzată, construcții civile, situri contaminate, transport, energie.

#pasiune și viziune

Publicitate

 • Asigurarea componentelor de publicitate, comunicare, informare, educație și conștientizare pentru orice tip de proiect finanțat din fonduri nerambursabile.
 • Concept și producție materiale publicitare.

Peste 200 de campanii de publicitate, informare și conștientizare derulate cu succes.

#siguranță și promptitudine

Claim Management

 • Elaborare revendicări contractuale pentru contracte de execuție lucrări și sprijin pentru urmărirea întregului proces de mediere și arbitraj.
 • Evitare aplicare penalități.

Asistență de specialitate bazată pe o experiență vastă în derularea contractelor de lucrări.

www.ccat.ro

www.kvb.ro

www.ccat-deee.ro

You cannot copy content of this page