(021) 326 26 47

0737 137 777

Transfer
Responsabilitate

CCAT – RM

CCAT Responsabilitate de Mediu preia, prin Contract de Preluare Responsabilitate, obligația ce revine agenților economici, de a organiza activitatea de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

CCAT Responsabilitate de Mediu este partenerul de încredere al tuturor operatorilor economici, în vederea organizării activității de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, în vederea respectării obiectivelor anuale impuse de legislația aplicabilă.

OBIECTIVE
Perioada
2019 - 2022
Anul 2023
Anul 2024
Începănd cu 2025
Începând cu 2030
Obiectiv global de valorificare
60%
65%
65%
70%
75%
Obiectiv global de reciclare
55%
60%
60%
65%
70%
Obiectiv de reciclare Hârtie-Carton
60%
65%
70%
75%
85%
Obiectiv de reciclare Materiale Plastice
22.5%
35%
40%
50%
55%
Obiectiv de reciclare Sticlă
60%
65%
65%
70%
75%
Obiectiv de reciclare Oțel
50%
60%
65%
70%
80%
Obiectiv de reciclare Aluminiu
20%
30%
40%
50%
60%
Obiectiv de reciclare Lemn
15%
20%
20%
25%
30%

Astfel, CCAT-RM preia în întregime responsabilitatea și garantează îndeplinirea obligațiilor operatorilor economici, conform legislației de mediu aplicabilă, în ceea ce privește deșeurile de ambalaje primare, secundare și terțiare generate și/sau introduse pe piață.

În activitatea noastră de organizare a activității de management a deșeurilor de ambalaje, sprijinim clienții noștri în respectarea prevederilor legale.

Înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu.

Menținere evidență cantitativă și respectare obligații privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalaje introduse pe piața națională, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar.

Asigurarea reciclării și valorificării a deșeurilor de ambalaje.

Îndeplinirea obiectivelor de valorificare şi, respectiv, reciclare a deşeurilor de ambalaje.

Avantaje

ZERO TOLERANȚĂÎN CEEA CE PRIVEȘTE LEGALITATEA ȘI ETICA PROFESIONALĂ

CCAT Responsabilitate de Mediu, garantează îndeplinirea țintelor de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru clienții săi, asigurând trasabilitate și transparență nelimitată, toate procesele fiind facil de monitorizat, având toleranță 0 privind legalitatea și etica profesională impuse. Încurajarea și sprijinirea pieței producătorilor responsabili a fost unul dintre motivele care ne-au determinat să dezvoltăm acest instrument util pieței de profil.

GARANȚIE COMPLETĂÎN CEEA CE PRIVEȘTE ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE VALORIFICARE ȘI RECICLARE A DEȘEURILOR LA CELE MAI ÎNALTE STANDARE DE CALITATE

CCAT Responsabilitate de Mediu, este o companie de tip spin-off, care se bucură de experiența vastă a unei echipe profesioniste în domeniul protecției mediului, putând astfel oferi clienților noștri întreaga gamă de servicii asociată domeniului protecției mediului, o dată cu preluarea responsabilității în ceea ce privește deșeurile de ambalaje, la cel mai înalt nivel calitativ.

Pentru a atinge desăvârșirea în acest domeniu este absolut necesar un efort susținut și continuu alături de lecții învățate de-a lungul existenței. Cei peste 17 ani de experiență în domeniul protecției mediului, ne identifică ca și element unic în domeniul preluării responsabilității de mediu.

GARANȚIE COMPLETĂÎN CEEA CE PRIVEȘTE ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE VALORIFICARE ȘI RECICLARE A DEȘEURILOR LA CELE MAI ÎNALTE STANDARE DE CALITATE

CCAT Responsabilitate de Mediu, este o companie de tip spin-off, care se bucură de experiența vastă a unei echipe profesioniste în domeniul protecției mediului, putând astfel oferi clienților noștri întreaga gamă de servicii asociată domeniului protecției mediului, o dată cu preluarea responsabilității în ceea ce privește deșeurile de ambalaje, la cel mai înalt nivel calitativ.

Pentru a atinge desăvârșirea în acest domeniu este absolut necesar un efort susținut și continuu alături de lecții învățate de-a lungul existenței. Cei peste 17 ani de experiență în domeniul protecției mediului, ne identifică ca și element unic în domeniul preluării responsabilității de mediu.

SUSTENABILITATEASISTEMULUI ȘI GARANȚII FERME ÎN ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DE RECICLARE ȘI VALORIFICARE

CCAT Responsabilitate de Mediu asigură îndeplinirea obiectivelor de valorificare și reciclare ale operatorilor economici afiliați, obligându-se prin contract să platească eventualele penalități datorate de aceștia pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de reciclare/ valorificare ale deșeurilor de ambalaje transferate Prestatorului.

OPTIMIZAREACOSTURILOR

Prin Contractul de Preluare a Responsabilității CCAT Responsabilitate de Mediu optimizează costurile Dumneavoastră aferente îndeplinirii obligațiilor legale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje. CCAT Responsabilitate de Mediu este poziționată în topul primelor 5 OIREP-uri naționale din punct de vedere al celor mai mici tarife.

OPTIMIZAREACOSTURILOR

Prin Contractul de Preluare a Responsabilității CCAT Responsabilitate de Mediu optimizează costurile Dumneavoastră aferente îndeplinirii obligațiilor legale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje. CCAT Responsabilitate de Mediu este poziționată în topul primelor 5 OIREP-uri naționale din punct de vedere al celor mai mici tarife.

Tarifele practicate reflectă costurile de operare ale sistemului corelate cu prevederile legislației naționale privind colectarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor din zona industrial-comercială și din gospodăriile populației precum și cu obligațiile privind dezvoltarea programelor naționale de informare și educare a consumatorilor și investițiile în infrastructura de colectare separată a deșeurilor de ambalaje.

În momentul de față, compania Dvs. achită la AFM taxa de 2 ron/kg pentru ambalajele introduse pe piața națională?

În momentul de fața, aveți semnat contract cu un alt OIREP?

New Field

You cannot copy content of this page