(021) 326 26 47

0737 137 777

Legislație

CCAT-RM

Responsabilitate de Mediu

Legislația Privind Ambalajele și Deșeurile din amBalaje

Ordin 1555/2020

Ordinul Nr.1555/2020

Ordinul Nr. 1555/ 2020pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Procedura 39/2019

Procedura Nr. 39/2019

Procedura Nr. 39/2019 – Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, din 28.12.2018.

Ordin 1362/2018

Ordinul Nr.1362/2018

Ordinul Nr. 1362/2018privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Legea 249/2015

Legea 249/2015

Legea Nr. 249/2015 – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Ordonanța 1/2021

Ordonanța Nr. 1/2021

Ordonanța Nr. 1/2021 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

OUG 92/2021

OUG Nr. 92/2021

OUG Nr. 92/2021privind regimul deșeurilor.

Ordonanța 6/2021

Ordonanța Nr. 6/2021

Ordonanța Nr. 6/2021 – privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

OUG 196/2005

OUG Nr. 196/2005

OUG Nr. 196/2005– privind Fondul pentru mediu.

Ordinul 794/2012

Ordinul Nr.794/2012

Ordinul Nr. 794/2012 – privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Decizia 955/2014

Decizia Nr.955/2014

Decizia Nr. 955/2014  – de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Hotărârea 856/2002

Hotărârea Nr. 856/2002

Hotărârea Nr. 856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

Hotărârea 1061/2008

Hotărârea Nr. 1061/2008

Hotărârea  Nr. 1061/2008 – privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

OUG 125/2022

OUG Nr. 125/2022

OUG Nr. 125/2022 – privind Fondul de mediu

Regulamentul 1031/2006

Regulamentul Nr. 1031/2006

Regulamentul Nr. 1031/2006 – privind transferurile de deșeuri

Directiva UE

UE

Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (2021/C/216/01).

LINKuri Utile

Ministerul Mediului

Garda Naționala De Mediu

Agenția Națională Pentru Protecția Mediului

Administrația Fondului Pentru Mediu

Comisia Europeană

Agenția Europeană De Mediu

Eurostat

You cannot copy content of this page