(021) 326 26 47

0737 137 777

Legislație

CCAT-RM

Responsabilitate de Mediu

Legislația Privind Ambalajele și Deșeurile din amBalaje

Ordin 1555/2020

Ordinul Nr.1555/2020

Ordinul Nr. 1555/ 2020pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Procedura 39/2019

Procedura Nr. 39/2019

Procedura Nr. 39/2019 – Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, din 28.12.2018.

Ordin 1362/2018

Ordinul Nr.1362/2018

Ordinul Nr. 1362/2018privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

Legea 249/2015

Legea 249/2015

Legea Nr. 249/2015 – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Ordonanța 1/2021

Ordonanța Nr. 1/2021

Ordonanța Nr. 1/2021 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

OUG 92/2021

OUG Nr. 92/2021

OUG Nr. 92/2021privind regimul deșeurilor.

Ordonanța 6/2021

Ordonanța Nr. 6/2021

Ordonanța Nr. 6/2021 – privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

OUG 196/2005

OUG Nr. 196/2005

OUG Nr. 196/2005– privind Fondul pentru mediu.

Ordinul 794/2012

Ordinul Nr.794/2012

Ordinul Nr. 794/2012 – privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Decizia 955/2014

Decizia Nr.955/2014

Decizia Nr. 955/2014  – de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Hotărârea 856/2002

Hotărârea Nr. 856/2002

Hotărârea Nr. 856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

Hotărârea 1061/2008

Hotărârea Nr. 1061/2008

Hotărârea  Nr. 1061/2008 – privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

OUG 125/2022

OUG Nr. 125/2022

OUG Nr. 125/2022 – privind Fondul de mediu

Regulamentul 1031/2006

Regulamentul Nr. 1031/2006

Regulamentul Nr. 1031/2006 – privind transferurile de deșeuri

Directiva UE

UE

Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (2021/C/216/01).

LINKuri Utile

Ministerul Mediului

Garda Naționala De Mediu

Agenția Națională Pentru Protecția Mediului

Administrația Fondului Pentru Mediu

Comisia Europeană

Agenția Europeană De Mediu

Eurostat